Aktualności

Jun 23, 2016

"Cicha noc, święta noc..." Jak co roku nasza grupa teatralna TIP TOP przygotowała przedstawienie jasełkowe.

Jun 23, 2016

Skuszeni zapowiedzią pięknej pogody, postanowiliśmy zorganizować pierwsze w tym roku ognisko w celu ostatecznego pożegnania się z zimą i radosnego powitania wiosny.

May 16, 2016

W dniu 19 kwietnia 2016 r. w naszej placówce obchodziliśmy  Dzień Ziemi pod hasłem - "Palący temat - niska emisja". Organizator Pan Adam Jesionka zaplanował wiele atrakcji dla naszych podopiecznych. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wojcieszowie im. Katarzyny Rogowiec jest placówką oświatową, w której dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim realizują obowiązek szkolny i nauki. Dzieci oraz młodzeż, kierowane są do ośrodka na podstawie skierowania, wydanego przez organ prowadzący ośrodek -  Starostwo Powiatowe w Złotoryi.


Głównym zadaniem placówki jest przygotowanie wychowanków, do możliwie samodzielnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz do integracji z otaczającym środowiskiem. W ośrodku zatrudnia się pracowników pedagogicznych, ekonomicznych i administracyjnych oraz pracowników obsługi.


Edukacja, opieka i wychowanie w ośrodku polega na realizacji opracowanego i przyjętego przez radę pedagogiczną systemu zintegrowanych działań diagnostycznych, edukacyjnych, wychowawczych, terapeutycznych ujętych w rocznym planie pracy na współpracy z  rodziną lub opiekunem prawnym uczniów.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy to zespół szkół, na który składają się następujące jednostki:


1. Szkoła Podstawowa Specjalna dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,  
2. Gimnazjum Specjalne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, 
3. Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym i znacznym 
4. Zespoły Rewalidacyjno – Wychowawcze dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.


Placówka ponadto zapewnia:

  • udział wychowanków w turnusach rehabilitacyjnych,
  • udział wychowanków na zajęciach hipoterapii,
  • udział wychowanków na zajęciach dogoterapii,
  • udział wychowanków na zajęciach arteterapii,
  • udział wychowanków na zajęciach w sali doświadczania świata,
  • udział wychowanków na zajęciach na krytym basenie,

 

więcej

Zostańmy w kontakcie

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Katarzyny Rogowiec

ul Miedziana 1
59-550 Wojcieszów
tel. 75 75 - 12 - 361
tel kom: 500 278 985 (pokój nauczycielski)
fax 75 75 - 12 - 361